Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky

SLUŽBY INTERKULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ

9. březen 2015 | počet zobrazení: 66425

 SIMI nově nabízí pro migranty i pro městské úřady a veřejné instituce v Praze služby interkulturních pracovníků.

Služba je zde pro vás ZDARMA od prosince 2014 do května 2015.

Služba je nabízena v několika jazycích: češtině, ruštině, angličtině,ukrajinštině, španělštině a vietnamštině.

Interkulturní pracovník

 

  • tlumočí a využívá přitom znalost specifické terminologie
  • dovysvětluje kontext situace, jako migrant chápe odlišnosti v kulturním a sociálním zázemí obou jednajících stran
  • poskytuje poradenství jakožto pracovník v sociálních službách
  • orientuje se ve věcech pobytových předpisů, sociálního zabezpečení, vzdělávání atd.
  • flexibilně dle potřeby pracuje s klientem v kanceláři i mimo ni

Více na: http://www.migrace.com/cs/clanky/857_nove-poskytujeme-sluzby-interkulturnich-pracovniku?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=SIMI&utm_campaign=nl201501

Integrační centrum Praha vydalo novou brožuru "V Praze jsme doma"

27. leden 2015

Integrační centrum Praha vydalo novou brožuru "V Praze jsme doma", která obsahuje veškeré aktualizace pro rok 2015. Průvodce je určen pro migranty žijící na území hlavního města Prahy, ale také pro zaměstnance státní správy, místní samosprávy a neziskových organizací, kteří s migranty pracují.

Nové termíny pro zkoušky pro účely udělování státního občanství

27. leden 2015

Na webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz jsou vypsány nové termíny pro zkoušku pro účely udělování českého státního občanství.

Formování profese interkulturní pracovník/ce v České republice

6. leden 2015

Skončil dvouletý projekt Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu, který v partnerství s Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog, ACIDI, I.P. v Portugalsku v období 1. 12. 2012 – 30.11. 2014 realizovala nevládní organizace InBáze, o.s., která se dlouhodobě zabývá integrací migrantů zejména v Praze. Cílem projektu bylo sjednotit praxi jednotlivých nevládních organizací při zaměstnávání migrantů v roli tlumočníků, asistentů, mediátorů, systémově ukotvit a profesionalizovat službu, jejímž cílem je snížení jazykových a sociokulturních bariér při jednání migrantů s veřejnými institucemi. Danou pozici jsme dle inspirace z Portugalska původně pojmenovali sociokulturní mediátor, nyní ji nazýváme zejména z důvodů rozdílných kompetencí námi formované profese a profilu mediátora dle Zákona o mediaci č. 202 z roku 2012 interkulturní pracovník/ce.

Nové projekty InBáze

16. prosinec 2014

Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost - In Báze představuje své nové projekty: Projekt I: Nový domov pro azylanty. Projekt II: Asistenční služby pro migranty InBáze. Projekt III: Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze. Více informací naleznete v přiloženém souboru

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO CIZINCE - pomoc při hledání kvalifikovaného zaměstnání

9. prosinec 2014

jménem EKS (Evropské kontaktní skupiny), neziskové organizace, která podporuje cizince a cizinky v jejich integraci do české společnosti, bych Vás rád informoval o znovuzahájení náboru do bezplatných kurzů a kariérového poradenství pro cizince a cizinky žijící v Praze. Jsou zaměřeny na pomoc při hledání kvalifikovaného zaměstnání, leták s více informacemi posílám v příloze.

Kurz pro migranty a migrantky : "Jak podnikat v ČR"

5. srpen 2014

Každé pondělí od 15.00 do 19.00 v kanceláři InBáze, o.s., Legerova 50, Praha 2 InBáze, o.s. ve spolupráci s GLE nabízí migrantům a migrantkám s pobytem v Praze možnost účastnit se kurzu „Jak podnikat v ČR“. V průběhu 10 workshopů se dozvíte základy podnikání v ČR. Budete mít možnost sestavit si vlastní podnikatelský plán a konzultovat ho se specialistou. Agentura GLE patří k předním odborníkům při poskytování poradenství v oblasti podnikání pro migranty a migrantky.

Nový zákon o státním občanství platný od 1.ledna 2014

24. únor 2014

Od 1. ledna 2014 začal platit nový zákon o státním občanství ČR (č. 186/2013 Sb.). Nový zákon je podstatně podrobnější než dosavadní zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Lze říci, že v některých ohledech jsou nové podmínky vůči cizincům vstřícnější (např. možnost žádat po 10 letech celkového pobytu, i když ještě nemá 5 let trvalého pobytu, nebo skutečnost, že majetkové poměry cizince se budou prověřovat pouze 3 roky nazpátek, nikoli déle). V některých ohledech naopak je nový zákon přísnější: těžší zkouška z češtiny, přísnější podmínka beztrestnosti, prověřování i plnění vyživovací povinnosti aj.). Cizinci budou moci nově mít dvě státní občanství, tj. nebudou se muset zříkat svého dosavadního občanství pro získání toho českého.

Podpora mimoškolního vzdělávání dětí cizinců

9. únor 2014

V rámci projektu "Podpora mimoškolního vzdělávání dětí cizinců" InBáze podporuje integraci druhé generace cizinců z třetích zemí pomocí volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. Neznalost systému, komunikační bariéra a také finance bývají pro rodiny cizinců často překážkou pro zapojení se do běžných volnočasových aktivit. V rámci naší činnosti proto pomáháme rodině zprostředkovat kontakt se školou či volnočasovým zařízením, poskytujeme konzultace, doprovod či překlad a společně s rodinou řešíme případné problémy. Mimoškolní činnost dětí a mládeže cizinců navíc můžeme podpořit i finančně, včetně financování pomůcek.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Imigrační portál Ministerstva vnitraČestina pro cizince - očanstvíČestina pro cizince - trvalý pobytBanner 2Poradna-pravaInternetová školící platforma pro práci s migrantskou mládeží


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice