Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace před cestou za prací

Informace před cestou za prací

Dobré informace znamenají bezpečí! Snažte se sami zjistit co nejvíc informací o své práci ještě před odjezdem. Při hledání informací se nespoléhejte jen na agentury – hledejte informace o životě v ČR na internetu, ptejte se lidí, kteří v ČR pracovali.

Příští zastávka - předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do ČR

Projekt NNO Slovo 21 je určen především pro ty cizince, kteří se chystají svou domovinu teprve opustit. Takzvaný „předodjezdový balíček“, který bude obsahovat DVD s filmem a informační brožuru, nabídne rozšíření informací o legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro dodržení legálního statutu cizinců ze třetích zemí. "Předodjezdový balíček" obsahuje nejen 30minutový film o ČR, ale také informační brožuru pojednávající o nutných krocích k získání a posléze k udržení legálního statusu cizinců ze třetích zemí po příjezdu do České republiky. Snahou je, aby se formou osvěty prostřednictvím filmu i informační brožury omezila možná rizika pádu do neregulérního postavení a obchodování s lidmi - včetně pracovního vykořisťování, které je na celém světě denní realitou pro stovky tisíc lidí. Cizincům, kteří se chystají opustit svou rodnou zemi za účelem začít nový život v České republice, se tak již v prvopočátku dostane dostatek informací před vydáním víza i po jeho obdržení.

Dobré informace znamenají bezpečí

Dobré informace znamenají bezpečí! Snažte se sami zjistit co nejvíc informací o své práci ještě před odjezdem. Při hledání informací se nespoléhejte jen na agentury – hledejte informace o životě v ČR na internetu, ptejte se lidí, kteří v ČR pracovali.

International Organization for Migration - kontakty a informace v zemích původu

Před cestou do zahraničí se můžete seznámit s důležitými radami a doporučeními v pobočkách Mezinárodní organizace pro migraci - International Organization for Migration a na dalších místech určených pro pracovní migranty. Pro více kontaktů navštivte: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/contact-us.html.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice